Klargjøring av fiber

Her kommer en liten beskrivelse om prosessen med fiberen.

Skirting

Her kan du gjøre en viktig jobb. Fiberen legges opp på et nettingbord. Alle fremmedlegemer som ikke er fiber må fjernes. Ideell lenge på fiberen en mellom 7,5cm og 12,5cm, +/- 2,5cm, Det betyr at alt av dobbeltklipp, fiber rundt kanten som er kortere enn 5cm og grove fibre må fjernes for å få et så godt resultat som mulig. Husk at fiberen blir veid når den kommer, og dette er grunnlag for prissettingen.

Tumbler

Fiberen blir nå kjørt i en nettingtrommel for å fjerne mest mulig av støv og annet som detter igjennom og er uønsket.

Vask

Fiberen blir vasket på en skånsom måte for å unngå filting. Dette fjerne resten av støvet i fiberen. Det blir brukt et vaskemiddel som er økologisk for å spare miljøet.

Picker

Denne maskinen åpner fiberen, kan brukes dersom fiberen ikke er for fin. Gjør prosessen raskere ved neste maskin.

Fiber separator

Denne maskinen åpner fiberen, fjerner dekkhår og plantevekster/div annet. Hvis det er mye «rusk» i fiberen, kan den kjøres 2 ganger her.

Carder

I denne prosessen blir fibrene åpnet enda mer. Produktet som kommer ut her er enten kardebånd (fingertykk spinnetråd for håndspinning) eller kardeflak.

Felting table

Dersom fiberen skal toves, blir det gjort på dette tidspunktet.

Draw Frame

Hvis det skal lages garn går prosessen videre her. Nå blir 2 kardebånd lagt sammen og strekt ut for å sørge for at mest mulig av fiberen ligger i samme retning og at tykkelsen på kardebåndet er jevn. Hvis deler av fiberen ligger på tvers, vil garnet ikke kunne bli så tynt som vi ønsker.

Spinner/plyer

Fiberen er nå klar til å spinnes til en tråd garn. Etterpå blir flere enkelttråder  tvunnet sammen til 2-tråds eller 3 tråds garn.

Steamer

Prosessen er ikke helt ferdig enda. Garnet kan inneholde spenninger/tvinninger som ikke skal være der. Derfor blir tråden kjørt gjennom en varmesteamer og tørket.

Skein winder/cone winder/bal winder

Siste ledd i prosessen. Nå skal garnet nøstes opp. Enten på hesper,  pappruller eller som nøster.

Håndspunnet

God strikk !!!