Priser og frakt

Priser

Oppstartspris rens av maskiner                  500,- pr nye farge

Pris pr kg innkommet fra 5 kg                     700,- pr kg

Småordretillegg 1-4 kg                                    500,- pr kg

Timepris ved ekstra rens                                500,- pr time

Forgarn til håndspinning                                 550,- pr kg

Kardeflak/sky                                                       550,- pr kg

Ferdig toveflak                                                     750,- pr kg

Frakt og mva kommer i tillegg.

Dette er priser for de som leverer fiber. De som ikke har egen fiber, men som ønsker å kjøpe produkter, ta kontakt for pris.